1. Hoe verhoudt Studio OpenVRT zich tot de VRT omgeving?


Studio OpenVRT bouwt de brug tussen de VRT merken en de creatieve community. 

Met Studio OpenVRT verlegt OpenVRT de focus van inspirerende netwerkplek naar professionele experimenteerstek. Terwijl OpenVRT zich tot nog toe vooral als gevende partij opstelde, gaat de Studio ook op zoek naar concrete manieren om de creatieve community bij de VRT merken te betrekken. Met eigen projecten die ze samen met VRT uitwerken of op basis van specifieke merkpitches. 

Zo kunnen VRT merken die op zoek zijn naar nieuwe formats en producten naast intern talent, ook inpluggen op een breder creatief netwerk. Zowel de community als VRT treden daarbij ietwat uit hun comfortzone. Meer give & take, dus. Of give & make, om precies te zijn.

2. Wie is er betrokken bij Studio OpenVRT en waar kan ik terecht voor vragen?


Studio OpenVRT gaat uit van OpenVRT.
Algemene aanspreekpunten zijn community manager Camille Pollie en Ezra Eeman.

3. Wie en hoe bepaalt de Bootcamp formats?


De Bootcamp formats zijn gebaseerd op specifieke pitches van VRT merken.

Samen met interne experts, het LAB en DPC schrijft het vragend VRT merk een zo sterk mogelijke pitch uit. Op basis hiervan en afhankelijk van de nodige sturing worden doelgroepen, formats en/of timings voor de Bootcamp vastgelegd.

4. Word ik voor de Bootcamp vergoed? 


Voor de duurtijd van de Bootcamp (zijnde één volledige week) krijg je een per diem vergoeding. Je krijgt tijdens die week ook een reeks intensieve workshops en wordt dagelijks begeleidt door professionele coaches doorheen je proces. Het winnende concept dat aan het eind van de Bootcamp wordt uitgekozen, wordt daarna correct vergoed door het merk. 

5. Wat is het juridisch kader voor formats die doorstromen?


We vinden het belangrijk dat jullie in volledige vrijheid jullie concept kunnen ontwikkelen. Daarom blijven de rechten op het concept ook bij diegene die het concept heeft ontwikkeld. Jullie verlenen aan VRT wel een eerste keuzerecht op het concept. Dit betekent dat VRT als eerste en automatisch de mogelijkheid krijgt om het concept gezamenlijk verder te realiseren en hierover een overeenkomst met jullie af te sluiten. Als VRT beslist om het concept toch niet verder te realiseren, dan hebben jullie de vrijheid om het concept bv. zelf te realiseren of dit aan een ander (media)bedrijf aan te bieden.  

6. Krijgt gekend talent een stapje voor op selectieprocedures?


In geen geval. Selectie gebeurt nooit persoons-, altijd resultaatsgericht. Iemand extra aansporen om deel te nemen kan uiteraard wel, maar alles hangt af van de geleverde pitch. Iedereen gelijk voor de wet, van meet af aan.

7. Mogen VRT werknemers ook deelnemen?


Studio OpenVRT mikt in de eerste plaats op de externe community, dus VRT werknemers kunnen niet deelnemen aan de Learn & Make en de Bootcamp.

8. Kan ik me kandidaat stellen als expert?


Zeker, we halen de mosterd zowel bij de creatieve community als intern bij VRT.

9. Kan ik zelf een thema naar voor schuiven voor de Learn & Make?


De Learn & Makes zijn een mix van community- en interngestuurde topics.